Céginformáció

Szolgáltatások

Kockázatértékelés

Környezetvédelem

Tűzvédelem

Munkavédelem

ADR szaktanácsadás

Kapcsolat


Üdvözlöm Önt az Aramid Kft. honlapján!

aramid

Tűzvédelmi szolgáltatások:

- Tűzvédelmi szabályzat készítése

- Tűzriadó terv készítése

- Tűzvédelmi oktatások tartása

- Villámvédelemi, érintésvédelemi mérések lebonyolítása

- Tűzoltó készülékek időszakos vizsgálata

- Tűzoltó készülékek és eszközök beszerzése

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI törvény 19. §- ában rendelkezik a tűzvédelmi szabályzat készítéséről mely szerint:

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

E rendelkezés szerint tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni:

 • a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek

 • a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem          rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt     ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

 •  ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,

 • ha fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén

 • kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

 A tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait

 • a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit

 • a létesítmény, építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek szabadterek,veszélyességi   övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó  eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat

 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbelifeltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását

 •  a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket 

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell készíteni:

 •  az ,,A''-,,C'' tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre

 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat

 • a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre

 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre,  ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat

 • kereskedelmi szálláshelyre  

A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelzés módját

 • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét

 • a létesítmény elhagyásának módját

 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit

 • a főbb veszélyforrások megnevezését

 • a létesítmény helyszínrajzát

 • a tűzvédelmi szempontból fontos  berendezések, központi  elzárók és a      vízszerzés helyek megjelölésével.

 

A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A tűzriadó terv állandóan hozzáférhető helyen tartandó.


aramid