Céginformáció

Szolgáltatások

Kockázatértékelés

Környezetvédelem

Tűzvédelem

Munkavédelem

ADR szaktanácsadás

Kapcsolat


Üdvözlöm Önt az Aramid Kft. honlapján!

aramid

Munkavédelmi tevékenységek ellátása:

- Munkavédelmi szabályzat készítése

- Munkavédelmi oktatások tartása

- Hordozható villamos készülékek időszakos vizsgálata

A 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény alapján a munkáltatók, a tevékenységükhöz rendelt veszélyességi osz­tályon felül az általuk foglalkoztatottak száma alapján kerülnek besorolásra.

A munkavédelmi oktatás alapjában véve nem munkavédelmi szaktevékenység, de az oktatás tematikáját munka­védelmi szakembernek kell összeállítani.

A munkáltatónak munkavédelmi oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló:

  • munkába állás előtt, (előzetesen),
  • új technológia bevezetésekor 
  • veszélyes munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
  • új helyen történő munkák megkezdése előtt,elsajátítsa és a foglalkoztatás  teljes időtartama alatt, rendelkezzen a munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Az oktatást munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

A munkavédelmi oktatás megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Munkavédelmi ellenőrzések keretében ellenőrizzük a hatályos jogszabályokban foglaltak betartását. A hiányosságokról jegyzőkönyvet készí­tünk, amiben megnevezzük a hibákat és javaslatot teszünk azok lehe­tő leggyor­abb és költséghatékony kijavítására.

A rendszeres ellenőrzések során:

  • intézzük munkavédelemmel kapcsolatos ügyeit az illetékes hatóságoknál

  • ellátjuk a munkavédelmi szaktevékenységnek minősített feladatokat;

  • felülvizsgáljuk, karbantartjuk és szükség esetén a változásoknak megfelelően  módosítjuk a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációkat;

  • ellenőrizzük a munkahelyeket és munkavállalókat munkavédelmi szem­pontból;
aramid